דיבור חדש - שבוע לקידום מחלוקת בונה

Blog

הלכה יומית על מחלוקת לשם שמיים

סקירה קצרה על אירועת ט' באדר וקריאה לשיחה לשם שמים –דבר הלכה בן שתי דקות  מאת רב מואיז נבון מדברי נבון.

Divrei Navon