דיבור חדש - שבוע לקידום מחלוקת בונה

Blog

פלוגתא

לו"ז הסיור שפלוגתא עורך עבור תשעה באדר.
סיור נוסף שעורכים בבני ברק:
מתחברים וחולקים-03