דיבור חדש - שבוע לקידום מחלוקת בונה

Blog

מזכויות אדם כחולבן

לוגו זכויות כחולבן

מה הקשר בין תשעה באדר, כיום המציין מחלוקת לשם שמיים על בסיס מרחץ דמים בין-יהודי מלפני 2000 שנה, לימינו כיום? יותר קשר ממה שנדמה לכם.

כיצד אפשר (אם בכלל) לשפר את תדמיתו של דיון עקוב מדם כמו זה שהתנהל בין בית שמאי לבית הלל לפני כאלפיים שנה והסתיים בזירה מדממת וכואבת? הרי יותר ממראות הזוועה והדם השפוך ויותר מאשר הכאב הפיזי, נוגס בלב הכאב הנפשי והאכזבה מהסכסוך האלים בתוך העם היהודי. כאילו לא די בשנאה וברדיפה בהם זכה העם הזה, הרי עכשיו הם שופכים זה את דמו של זה.

סכסוך בונה ומחלוקת לשם שמיים, ניתן למצוא על נקלה בעולם היהודי רווי הדעות. הבדיחה המוכרת הגורסת כי בחדר בו נמצאים 5 יהודים יש 10 דעות שונות, היא אמנם לא מצחיקה ולא גורמת לקורא אותה להחזיק את הבטן, אבל היא נכונה. לקרוא את המאמר המלא מאת נוה דרומי, מנהלת התנועה