דיבור חדש - שבוע לקידום מחלוקת בונה

Blog

מרכז הגישור הקהילתי עירוני רחובות

האגף לשירותים חברתיים, אגף החינוך, שרות לעבודה קהילתית, מצ"ילה, רשת חוויות רחובות, ג'וינט ישראל, משרד הרווחה- השירות לעבודה קהילתית, משרד השיכון- שיקום שכונות

תשעה באדר  9/2/14 יום הגישור העירוני –

"מחלוקת לשם שמיים" –  יום יישוב מחלוקות ובניית גשרים

שלום רב,

השנה יצוין ברחבי  העיר ומערכת החינוכית העירונית  "יום תשעה באדר". ביום זה הלקוח מן המקרות  מצויין שנקבע כיום תענית על הקושי שבמחלוקת בית שמאי ובית הלל.   יום זה נחשב יום קשה לישראל ( .."היה קשה לישראל כיום שנעשה בו העגל, תלמוד בבלי (שבת יז' ע"א)) משום כך קיימת יוזמה לקיים  מעין "תיקון" לתאריך זה, וזאת ע"י שנרבה דווקא ביום זה בעיסוק בדברים שמאחדים אותנו כחברה, ולא במה שמפלג אותנו.

יצויין שלמרות המחלוקת בין בית הלל לבית שמאי  הם המשיכו להתחתן אלו עם אלו . ( המשמעות שהמחלוקת היתה ענינית ולא גרמה לנתק או לקרע בעם. וכן  יצויין, כי  הסיפור על 3000 ההרוגים  נראה כי אין לו מקור מבוסס. )

בעקבות  יוזמה חינוכית חדשה של רה"ע ושל מרכז הגישור הקהילתי עירוני   יצויין יום זה ב יום א' 9/2/14 , ט' אדר א' תשע"ד  בתוכנית עירונית רחבת הקיף בה ישתתפו מאות תלמידים, מורים והורים. כחלק מיוזמה ארצית ( מכון פרדס )  להרבות בפעילויות רבות ומגוונות שמטרתן היא להדגים כיצד ניתן לתת מקום של כבוד לדעת האחר, גישור, בניית הסכמות, יצירת דיאלוג ועוד.

אנו מודים לראש העיר – על תמיכתו ויוזמתו לקידום הנושא.

אנו מודים לאגף החינוך על שיתוף הפעולה .

אנו מודים לכל בתי הספר על ההתגייסות ושיתוף הפעולה עם מרכז הגישור .

אנו מודים לכל המגשרים המתנדבים שייקחו חלק ביום חשוב זה.(מצ"ב פריסת פעילות עירונית )

בי"ס המעוניינים להשתלב ולציין את יום תשעה באדר, נשמח לעמוד לראשותכם לקראת , תשעה באדר ב' תשע"ד, 11/3/14. 

בברכה

   אביבה חלבי                                                                            מאיה דניאל

           מנהלת מרכז הגישור                                                             רכזת הדרכה במרכז הגישור

https://www.facebook.com/gishur.rehovot