דיבור חדש - שבוע לקידום מחלוקת בונה

Blog

סעודת תשעה באדר

ice creamתשעה באדר, יום מחלוקת לשם שמיים, היום בו מציינים יישום דרכים לסכסוך קונסטרוקטיבי. יום משמעותי בשאיפתו להביא לסיום חיובי של סכסוך. בתרבות העולמית והיהודית מיחסים חשיבות רבה לנסיון למנוע סכסוכים, או לסיימם ביחסי שלום בין הצדדים.

על מנת להדגיש חשיבות יום זה, להפוך את היום לחגיגי עם סמלים משלו, הרי: סעודת תשעה באדר. קרא עוד על סעודת תשעה באדר