דיבור חדש - שבוע לקידום מחלוקת בונה

Blog

פעילות בתיכון הרטמן

תיכון הרטמןהיתה פעילות מאד מוצלחת ביום א'. השתתפו כל תלמידי ט'-י"א. הלו"ז היה כדלקמן:

7:45-8:15 – שיעור קצר עם המחנך. לימוד טקסטים על תרבות המחלוקת

8:15 – תפילה

9:00-9:15 – כולם בבית המדרש. רואים קליפ "כאסח" של "דיאלוג" בטלביזיה בין יאיר לפיד ואריאל אטיאס זה היה חזק מאד!

9:15 -9:45 – התקיימו סימולטנית 4 ויכוחים בין צמד של מורים על 4 נושאים שונים. (ראה כאן את הפוסטרים שנתלו בביה"ס כמה ימים לפני, ועוררו עניין רב). המטרה היתה להפגין תרבות מחלוקת חיובית. התלמידים התחלקו לפי עניין אישי ובכל הקבוצות התקיימו דיונים רציניים עם קשב רב והשתתפות של תלמידים. מאד מוצלח.

9:45-10:15 – סיכום ועיבוד בכיתות עם המחנכים

הסיכום: חיובי ביותר. נושא מאד רלבנטי לאג'נדה החינוכית שלנו עם דגש על שיפור תרבות ההקשבה והויכוח בינינו.

יישר כוח ליוזמה שלכם!  – דוד דישון