דיבור חדש - שבוע לקידום מחלוקת בונה

Blog

בית שקלא וטריא ברשות מיכאל צור

Shakla v'Taryaטיפים לניהול משא ומתן באופן קונסטרוקטיבי ממשתתפי קורס בית שקלא וטריא