דיבור חדש- שבוע לקידום מחלוקת בונה

תכנים

כשעשייה, למידה וידע נפגשים- אסופת מאמרי “חכמת העשייה” ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה

ארגון: תכנית גישורים

Link: כשעשייה, למידה וידע נפגשים- אסופת מאמרי “חכמת העשייה” ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה