דיבור חדש- שבוע לקידום מחלוקת בונה

תכנים

כשעשייה, למידה וידע נפגשים – אסופת מאמרי “חכמת העשייה” ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה – חלק שני

ארגון: תכנית גישורים

Link: כשעשייה, למידה וידע נפגשים – אסופת מאמרי “חכמת העשייה” ממרכזי הגישור והדיאלוג בקהילה – חלק שני