דיבור חדש- שבוע לקידום מחלוקת בונה

תכנים

מחלוקת לשם שמיים

ארגון: תכנית בארי- מכון שלום הרטמן

File: מחלוקת לשם שמיים