דיבור חדש- שבוע לקידום מחלוקת בונה

תכנים

אדם לאדם

ארגון: מרכז קטיף

File: אדם לאדם