דיבור חדש- שבוע לקידום מחלוקת בונה

תכנים

מחלוקת בונה- מחלוקת לשם שמיים

ארגון: מכון פרדס

File: מחלוקת בונה- מחלוקת לשם שמיים