דיבור חדש- שבוע לקידום מחלוקת בונה

תכנים

גישור- כולם מנצחים

ארגון: המרכז לטכנולוגיה חינוכית

Link: גישור- כולם מנצחים