דיבור חדש- שבוע לקידום מחלוקת בונה

תכנים

מגשרים ולא מחרימים

ארגון: המרכז לטכנולוגיה חינוכית

Link: מגשרים ולא מחרימים