דיבור חדש- שבוע לקידום מחלוקת בונה

תכנים

שיתוף פעולה מול תחרותיות

ארגון: המרכז לדיאלוג אחר

File: שיתוף פעולה מול תחרותיות